از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟

الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ...

از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟

الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ...

طبقه بندی موضوعی

قبول داری وقتی هوا صافه، شب به آسمون نگاه می کنی یا منظره غروب خورشید رو از نزدیک افق می بینی یا وقتی تو دل طبیعت پیچش سبزی درخت ها رو نظاره گر هستی که کنارش یه جوی آب با صدای زیبایی گوشت رو نوازش میده یه حس خاصی داری.

حس خوبیه... . نه؟ پشت این حس اگه یکمی فکر بندازی به یه قدرت عظیم پشت این دم و دستگاه پی می بری. حالا اینکه علت حضور تو یهو بین این همه نظم چی هست هم یه سؤال اساسی دیگه هست.

این تحیر ما رو به نقاط کوری می رسونه که همیشه در پی اون دنبال جواب هستیم. من چرا زندگی می کنم؟ باید چکار کنم؟ آیا من زندگی می کنم که زنده باشم؟ اون کسی که این دستگاه عظیم رو ساخته واسه چی منو آورده اینجا؟ به خاطر اینکه زنده باشم؟ همین؟

به قول معصوم علم با عمل کامل میشه، عمل با نیت و نیت هم با اخلاص. امیدوارم همه ما بتونیم به این کمال برسیم.